« Zadaj pytanieZamknij »

Zadaj pytanie

MANAGER FAST-STEP TRAVEL

Manager firmy udzieli Państwu informacji na temat naszej działalności i organizowanych przez nas obozach.

Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

Aktualności

« Wracaj

Obozy letnie 2020 - warunki

Szanowni Rodzice,

Dotarliśmy już do ustaleń Głównego Inspektora Sanitarnego z Ministrem Zdrowia ws. warunków, które musimy spełnić jako organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Wynika z nich, że w zorganizowanym wypoczynku tego lata mogą wziąć udział tylko dzieci zdrowe (tu będzie wymagane od rodziców lub opiekunów pisemne oświadczenie o stanie zdrowia i o tym, czy dziecko choruje na jakieś choroby przewlekłe).

Na obóz i kolonie nie będą mogły być przyjęte dzieci, które miały wcześniej kontakt z osobami skierowanymi na 14-dniową kwarantannę lub były podejrzewane o zakażenie koronawirusem.

Będziemy również zobligowani do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pomiar temperatury oraz do posiadania na wyposażeniu indywidualnych środków ochrony osobistej.

Z pozostałych informacji udało się nam ustalić iż będzie możliwe korzystanie z kąpielisk, również i naszych basenów, zaś ograniczyć będziemy musieli wyjścia w miejsca publiczne i odwiedziny rodziców w trakcie trwania obozu.

Grupy mają być mniejsze niż dotychczas (zaleca sie grupy 12-14 osobowe w zależności od wieku uczestników), obowiązywać będzie również zasada przy kwaterowaniu maksymalnie 4 osób na pokój, przy zachowaniu minimum 4 m2 powierzchni na uczestnika.

Nasz obiekt musi spełniać wszystkie normy sanitarne oraz warunki bezpieczeństwa dla branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Obiekt musi służyć jedynie wypoczynkowi dzieci, a jeśli to niemożliwe, należy wydzielić specjalną strefę tylko dla dzieci i młodzieży.

Każdy z takich obiektów musi mieć wyodrębnione pomieszczenia (izolatki) dla dzieci podejrzewanych o zakażenie koronawirusem lub inną chorobą zakaźną.

Na stołówkach i w kuchni będzie obowiązywał bezpieczny dystans 1,5 m. Najlepiej by posiłki były wydawane małymi turami. Po każdym posiłku obowiązkowa jest dezynfekcja. Do pracy w kuchni i stołówce dopuszczone mają być tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie.

Dodamy, ze każdorazowo, ZAWSZE organizując wypoczynek dla dzieci i młodzieży zawiadamiany jest przez nas lokalny Kurator Oświaty, Straż Pożarna oraz Sanepid. Ośrodki, w których będzie odbywał się nasz wypoczynek w czasie naszego pobytu obsługują wyłącznie dzieci, położone są z dala od centrum miasteczka, ze znikomym ruchem osób trzecich nawet poza jego granicami. Każdy z ośrodków posiada rozległy teren z placami zabaw i boiskami oraz basenem lub basenami wyłącznie do naszej dyspozycji, każdy z nich graniczy również z dużą przestrzenią (również leśną), z której korzystaliśmy i korzystać będziemy jak dotychczas. Nadal uwzględniać będziemy - jak to działo się w latach poprzednich - duże spektrum naszych stałych działań i aktywności na terenie ośrodka z racji jego bogatej infrastruktury i dużej powierzchni.

W związku z systematycznym luzowaniem obostrzeń liczymy, że część z wytycznych zostanie zliberalizowana lub zlikwidowana do czasu wyjazdu na nasz pierwszy turnus, do którego pozostało jeszcze ponad 5 tygodni...

« Wracaj

Nasza oferta na sezon letni:Polskie Towarzystwo Taneczne - logo World Dance Council - logo

"FAST-STEP" wpisano do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 1746 z certyfikatem Gwarancji Ubezpieczeniowej Turystycznej wydanym przez SIGNAL IDUNA.